Užsakymo taisyklės

1. DOVANŲ KUPONŲ UŽSAKYMO INTERNETU TAISYKLĖS 

1.1. Užsakymo taisyklės taikomos, kai dovanų kuponai įsigyjami internetinėje svetainėje  www.labirintuparkas.dovanu-kuponai.lt/

1.2. Internetinėje svetainėje Kiekvieno dovanų kupono kaina pateikiama atskirai, kartu su jame nurodytų paslaugų aprašymais. 

1.3. Pagal užsakymo taisyklės įsigydamas Kuponą, Pirkėjas privalo: 

1.3.1. užpildyti Pirkėjo informacijos lange žvaigždute pažymėtus laukelius,

1.3.2. sumokėti dovanų kupono kainą vadovaujantis www.labirintuparkas.dovanu-kuponai.lt sistemoje pateiktas nurodymais. 

1.4. Pirkėjas gali atlikti apmokėjimą vienu iš šių būdų: 

1.4.1. banko kortele (Visa, Mastercard, Eurocard); 

1.4.2. elektroniniu banko pervedimu (UAB Paysera LT); 

1.4.3. mokėti bankiniu pervedimu arba vėliau; 

1.5. Įsigydamas kuponą Pirkėjas patvirtina, kad supranta ir neprieštarauja tam, kad įsigytas  dovanų kuponas negali būti grąžintas ir už jį sumokėti pinigai nėra grąžinami. 1.6. Jei Pirkėjas įsigydamas Kuponą Sistemoje pažymi, kad pageidauja gauti sąskaitą, sąskaita  jam išsiunčiama Užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu. 

2. DOVANŲ KUPONO PRISTATYMAS 

2.1. Dovanų kuponai siunčiami tik elektroniniu paštu, Pirkėjo informacijos anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu. 

3. DOVANŲ KUPONO GALIOJIMO LAIKAS IR NAUDOJIMO SĄLYGOS 

3.1. Dovanų kuponas (-ai) patvirtina dovanų kupono (-ų) turėtojo teisę naudotis paslaugomis  už dovanų kupone (-uose) nurodytą sumą. 

3.2. Dovanų kupono (-ų) turėtojai gali naudotis tik dovanų kupone nurodytomis paslaugomis.

3.3. Pageidaujamai paslaugų pirkimo sumai viršijus dovanų kupono (-ų) vertę, susidariusį  skirtumą galima sumokėti dovanų kupone nurodytų paslaugų teikimo vietoje.

3.4. Pirkėjo įsigytas Dovanų kuponas galioja 12 mėnesių nuo jo įsigijimo dienos (jei dovanų  kupone nenurodyta kitaip). Šis terminas yra nurodomas Dovanų kupone.

3.5. Apsilankymo Labirintų parke Dovanų kuponai galioja tik Labirintų parko darbo laiku – t.y.  gegužės-spalio mėnesiais ir ne ilgiau nei Dovanų kupone nurodytas terminas.

3.6. Dovanų kupone nurodytas terminas negali būti pratęstas ir (arba) atnaujintas;

3.7. Pirkėjui nepanaudojus Dovanų kupono jame nurodytu galiojimo terminu, pinigai už  nepanaudotą Dovanų kuponą nėra grąžinami. 

3.8. Dovanų kuponas (-ai) nėra keičiamas (-mi) į grynuosius pinigus. 

3.9. Dovanų kupono (-ų) turėtojui įsigijus paslaugų už mažesnę sumą, nei nurodyta dovanų  kupone (-uose), likusi suma dovanų kupono (-ų) turėtojui negrąžinama. 3.10. Dovanų kupono (-ų) turėtojui, atsiskaitančiam dovanų kuponu (-ais), PVM sąskaita – faktūra neišrašoma. 

3.11. Dovanų kuponas (-ai) turi būti išnaudotas (-oti) per vieną kartą. 

3.12. Dovanų kupono turėtojas norėdamas pasinaudoti Dovanų kuponu privalo galiojantį  Dovanų kuponą pateikti paslaugos teikimo vietoje. Dovanų kupone privalo matytis Dovanų  kupono numeris ir galiojimo data. Dėl paslaugos suteikimo Dovanų kupono turėtojas gali kreiptis Dovanų kupone nurodytu telefono numeriu, elektroniniu paštu ar kitu nurodytu būdu.

4. ASMENS DUOMENYS 

4.1. Įmonė informuoja, kad internetinėje svetainėje gali būti renkami ir tvarkomi šie asmens  duomenys (asmens duomenų kategorijos): 

4.1.1. Asmens kontaktiniai duomenys atsiskaitymo metu: I. Vardas; II. Pavardė; III. El. pašto  adresas; IV. Telefono numeris; V. Kreipinys; VI. Palinkėjimas; VII. Gavėjas (jeigu perkamas  dovanų kuponas); VIII. Palinkėjimas gavėjui (jeigu perkamas dovanų kuponas); 4.1.2. Asmens kontaktiniai duomenys rezervacijos metu: I. Vardas; II. El. Pašto adresas; III.  Kontaktinis telefonas; IV. Rezervuojama (rezervacijos) data; V. Papildomos pastabos; 4.2. Aukščiau paminėti surinkti duomenys gali būti naudojami užklausoms atsakyti ir  saugojami kartu su visu aukščiau paminėtu turiniu (įskaitant Vardą ir pavardę, El. pašto adresą,  telefono numerį, rezervacijos datą, papildomas pastabas). 

4.3. Įmonė nerenka, nesaugoja ir negauna jūsų bankinių prisijungimų (įskaitant banko sąskaitos  nr.), visi tolimesni duomenys susiję su jūsų banko sąskaitomis apdoroja įmokų surinkimo  sistemos (šiuo atveju Paysera). 

4.4. Nurodyti asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi tik vadovaujantis teisės aktuose  nurodytais teisėtais duomenų tvarkymo pagrindais. Aukščiau nurodyti asmens duomenys yra  tvarkomi šiais teisiniais pagrindais: 

4.4.1. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys bus saugomi 24 mėn. laikotarpį. Šis terminas  gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai  ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų  inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais  įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek  reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa  nebereikalingi. 

4.5. Surinkti duomenys gali būti perduoti tik tais atvejais, kai duomenų perdavimas yra  reikalingas pagal numatytus atvejus: 

4.5.1. LR teismui, teisėsaugos institucijoms ir/ar valstybinėms institucijoms tiek, kiek tokį  teikimą nustato teisės aktų reikalavimai; 

4.6. Jeigu į šį asmens duomenų gavėjų sąrašą patektų ne Europos Ekonominės Erdvės (EEE)  valstybėje esantys asmens duomenų gavėjai, asmens duomenys perduodami tik į Komisijos  sprendimu dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio patvirtintas valstybes arba tik į valstybes,  kurių atžvilgiu taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 str. 2 d. ar 3 d., 49 str. 1  d. nustatytos apsaugos priemonės, su kuriomis turėtumėte galimybę susipažinti šioje Privatumo  politikoje nurodytais kontaktais. 

5. NUOSTATŲ PATVIRTINIMAS

5.1. Įsigydamas Dovanų kuponą svetainėje www.labirintuparkas.dovanu-kuponai ir pažymėjęs  „susipažinau su taisyklėmis“ Klientas pareiškia, kad suprato taisyklėse pateiktas sąlygas ir su  jomis sutinka. Nepatvirtinus, jog susipažinote su taisyklėmis, negalėsite atlikti užsakymo. 

6. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

6.1. Klientas privalo teisingai nurodyti duomenis rezervavimo formuliare. Paslaugų teikėjas neatsako už klaidingus Kliento nurodytus kitus duomenis. 

6.2. Už teisingą mokėjimo paslaugų suteikimą atsako elektroninė apmokėjimo sistema UAB Paysera LT. 

6.3. Paslaugų teikėjas neatsako už dovanų kuponų pirkimo sistemos gedimus, kurie įvyko ne  dėl jų kaltės ir už kitus nuo jų nepriklausančius nesklandumus.