Užsakymo taisyklės

BILIETŲ IR DOVANŲ KUPONŲ ĮSIGIJIMO INTERNETU TVARKA IR APMOKĖJIMO TAISYKLĖS

1.1. Tvarka taikoma, kai bilietai įsigyjami internetinėje svetainėje https://tickets.paysera.com;

1.2. Internetinėje svetainėje kiekvieno bilieto kaina pateikiama atskirai, kartu su jame nurodytų paslaugų aprašymais.

1.3. Įsigydamas bilietą, Pirkėjas privalo:

1.3.1. užpildyti Pirkėjo informacijos lange žvaigždute pažymėtus laukelius,

1.3.2. sumokėti dovanų kupono kainą vadovaujantis https://tickets.paysera.com sistemoje pateiktais nurodymais.

1.4.  Pirkėjas gali atlikti apmokėjimą vienu iš šių būdų:

1.4.1. banko kortele (Visa, Mastercard, Eurocard);

1.4.2. naudojantis elektronine bankininkyste.

1.5. Susigrąžinti pinigus galite per 14 kalendorinių dienų nuo bilietų įsigijimo dienos, elektroniniu paštu info@labirintu-parkas.lt pateikdami mokėjimą patvirtinančio banko išrašo kopiją, bei įsigyto bilieto kopiją.

1.6. Pinigai nėra grąžinami už panaudotus bilietus.

1.7. Prašymą dėl pinigų grąžinimo gali pateikti tik tas asmuo, kuris mokėjo už Bilietus.
1.8. Pinigų grąžinimas įvykdomas ne vėliau nei per 15 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Pinigai grąžinami į banko sąskaitą, iš kurios buvo padarytas apmokėjimas perkant Bilietus.

1.9. Jei Pirkėjas įsigydamas Bilietą Sistemoje pažymi, kad pageidauja gauti sąskaitą, sąskaita jam išsiunčiama Užsakyme nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

 

  1. BILIETŲ PRISTATYMAS

 

2.1. Bilietai siunčiami tik elektroniniu paštu, Pirkėjo informacijos anketoje nurodytu elektroninio pašto adresu.

 

  1. BILIETŲ GALIOJIMO LAIKAS IR NAUDOJIMO SĄLYGOS

 

3.1. Bilietas (-ai) patvirtina bilieto (-ų) turėtojo teisę naudotis paslaugomis už biliete (-uose) nurodytą sumą.

3.2. Bilieto (-ų) turėtojai gali naudotis tik Biliete nurodytomis paslaugomis.

3.3. Pageidaujamai paslaugų pirkimo sumai viršijus bilieto (-ų) vertę, susidariusį skirtumą galima sumokėti biliete nurodytų paslaugų teikimo vietoje.

3.4. Pirkėjo įsigytas bilietas galioja 12 mėnesių nuo jo įsigijimo dienos (jei biliete nenurodyta kitaip). Šis terminas yra nurodomas Biliete.

3.5. Apsilankymo Labirintų parke Bilietai galioja tik Labirintų parko darbo laiku – t.y. gegužės-spalio mėnesiais ir ne ilgiau nei Biliete nurodytas terminas.

3.6. Biliete ir Dovanų kupone nurodytas terminas negali būti pratęstas ir (arba) atnaujintas, išskyrus atvejus kuomet Labirintų parkas negali suteikti paslaugų per Biliete ar Dovanų kupone nurodytą terminą dėl force majore priežasčių;

3.7. Pirkėjui nepanaudojus Bilieto jame nurodytu galiojimo terminu, pinigai už nepanaudotą Bilietą nėra grąžinami.

3.8. Bilietas (-ai) ir Dovanų kuponas (-ai) nėra keičiamas (-mi) į grynuosius pinigus.

3.9. Bilieto (-ų) turėtojui įsigijus paslaugų už mažesnę sumą, nei nurodyta biliete  (-uose), likusi suma bilieto (-ų) turėtojui negrąžinama.

3.10. Bilieto (-ų) ar Dovanų kupono turėtojui, atsiskaitančiam Bilietu (-ais) ar Dovanų kuponu (-ais), PVM sąskaita – faktūra neišrašoma.

3.11. Bilietas (-ai) ar Dovanų kuponas (-ai) turi būti išnaudotas (-oti) per vieną kartą.

3.12. Bilieto ar Dovanų kupono turėtojas norėdamas pasinaudoti Bilietu ar Dovanų kuponu privalo galiojantį Bilietą ar Dovanų kuponą pateikti paslaugos teikimo vietoje. Biliete ar Dovanų kupone privalo matytis Bilieto ar Dovanų kupono numeris ir galiojimo data. Dėl paslaugos suteikimo Bilieto ar Dovanų kupono turėtojas gali kreiptis Biliete ar Dovanų kupone nurodytu telefono numeriu, elektroniniu paštu ar kitu nurodytu būdu.

 

  1. ASMENS DUOMENYS

4.1. Įmonė informuoja, kad internetinėje svetainėje gali būti renkami ir tvarkomi šie asmens duomenys (asmens duomenų kategorijos):

4.1.1. Asmens kontaktiniai duomenys atsiskaitymo metu: I. Vardas; II. Pavardė; III. El. pašto adresas; IV. Telefono numeris;

4.2. Aukščiau paminėti surinkti duomenys gali būti naudojami užklausoms atsakyti ir saugojami kartu su visu aukščiau paminėtu turiniu (įskaitant Vardą ir pavardę, El. pašto adresą, telefono numerį).

4.3. Įmonė nerenka, nesaugoja ir negauna Jūsų bankinių prisijungimų (įskaitant banko sąskaitos nr.), visi tolimesni duomenys susiję su Jūsų banko sąskaitomis apdoroja įmokų surinkimo sistemos (šiuo atvėju Paysera).

4.4. Nurodyti asmens duomenys yra renkami ir tvarkomi tik vadovaujantis teisės aktuose nurodytais teisėtais duomenų tvarkymo pagrindais. Aukščiau nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi šiais teisiniais pagrindais:

4.4.1. Informuojame, kad Jūsų asmens duomenys bus saugomi 24 mėn. laikotarpį. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

4.5. Surinkti duomenys gali būti perduoti tik tais atvejais, kai duomenų perdavimas yra reikalingas pagal numatytus atvejus:

4.5.1. LR teismui, teisėsaugos institucijoms ir/ar valstybinėms institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai;

4.6. Jeigu į šį asmens duomenų gavėjų sąrašą patektų ne Europos Ekonominės Erdvės (EEE) valstybėje esantys asmens duomenų gavėjai, asmens duomenys perduodami tik į Komisijos sprendimu dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio patvirtintas valstybes arba tik į valstybes, kurių atžvilgiu taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 str. 2 d. ar 3 d., 49 str. 1 d. nustatytos apsaugos priemonės, su kuriomis turėtumėte galimybę susipažinti šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

  1. NUOSTATŲ PATVIRTINIMAS

5.1. Įsigydamas Bilietą svetainėje https://tickets.paysera.com ir pažymėjęs „susipažinau su taisyklėmis“ Klientas pareiškia, kad suprato taisyklėse pateiktas sąlygas ir su jomis sutinka. Nepatvirtinus, jog susipažinote su taisyklėmis, negalėsite atlikti užsakymo.

  1. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

6.1. Klientas privalo teisingai nurodyti duomenis rezervavimo formuliare. Paslaugų teikėjas neatsako už klaidingus Kliento nurodytus kitus duomenis.
6.2. Už teisingą mokėjimo paslaugų suteikimą atsako elektroninė apmokėjimo sistema UAB Paysera LT.
6.3. Paslaugų teikėjas neatsako už Bilietų pirkimo sistemos gedimus, kurie įvyko ne dėl jų kaltės ir už kitus nuo jų nepriklausančius nesklandumus.